Jun. 4th, 2009

nashirah: ([bleach] fuck this shit)
Czy ktokolwiek z Was pisał może podanie o przyjęcie na drugi kierunek studiów?
Muszę napisać, a nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać (chciałabym zobaczyć tak wizualnie).

Będę bardzo bardzo bardzo wdzięczna! ♥
Wyprzedaż biblioteczki nadal aktualna. TUTAJ.

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 12:57 am
Powered by Dreamwidth Studios