nashirah: ([other] sex with the moment)
DOSTAŁAM SIĘ NA KOREANISTYKĘ. :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

\o/!!!!!!!!!!!!
nashirah: ([bleach] fuck this shit)
Czy ktokolwiek z Was pisał może podanie o przyjęcie na drugi kierunek studiów?
Muszę napisać, a nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać (chciałabym zobaczyć tak wizualnie).

Będę bardzo bardzo bardzo wdzięczna! ♥
Wyprzedaż biblioteczki nadal aktualna. TUTAJ.

Egzamyn XD

May. 20th, 2009 08:32 pm
nashirah: ([ouran] i just died a little)
Zdałam. Na piątkę. Nie będę się wdawać w szczegóły, ale... YES YES YES.XD <3

A ja...

Jun. 23rd, 2008 06:28 pm
nashirah: ([other] sex with the moment)
A ja od pięciu minut mam wakacje. 8DDDBAJ BAJ SESJO...!
nashirah: ([other] crack)
ME NEEDS YOUR HELP PLZ.


I have to make an oral presentation about... well, about anything I like. And I decided to make one about fanfiction and fanarts.

So. So. So.


Guys, why do you write fanfiction, why do you draw fanarts? Which fandoms are you interested in? When/where did you see/hear/read about FF/FA for the first time? Etc?I want nice answers in my comments and I will love you forever. Thank you. ^____^


Yaaaay! First post in a long time where I'm done bitching&whining! Yaaay!

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios