Wyjazd

Jul. 11th, 2008 12:23 am
nashirah: ([other] sex with the moment)
I'm going to Sah, and then we're going to Funekai in Łódź. See ya on 21st July! :D
nashirah: ([g00] alle/lockon by washuu)
Zostałam oświecona w sprawie programów dla dzieci dzięki Sah.


Pytanie:

Czy wiedzieliście, że kiedy muppety się śmieją, to się trzepią?

I zdałam ustny SCS. Na piątkę. Dziękuję za trzymanie kciuków. 8D
nashirah: (Sam :PPP [spn])
Sah napisała fika, proszę państwa. A jako, że jestem jej dbającą o wszystko betą, KAŻĘ WAM NATYCHMIAST LECIEĆ I CZYTAĆ I KOMENTOWAĆ.

Co ja miałam? A. Rekomendacja.

Miłego dnia autorstwa [livejournal.com profile] saharaam
coda do Born under bad sign
2.391 słów, PG13

Bardzo chciał porozmawiać z kimś, kto wie, co tu się dzieje. Takiej dziury w pamięci nie miał jeszcze nigdy.

Dean, oczywiście, nie odbierał telefonu.


JUŻ.

Dziękować za uwagę.

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios