nashirah: ([ouran] i just died a little)
WATCH THIS. Taiwanese ver of "Bet on it" from High School Musical. Lol. :D


Omake:

Skye (skajus@tlen.pl/Tlen)
ale to traci urok bez Zefrona w zieleni pola golfowego

15:22:27 nashirah (nashirah@tlen.pl)
LOL
nashirah: ([bsg] what would cottle do?)
Check out new, shiny, wonderful community.

LIEK NOW.

Because I know you all are dying to write something about Cottle.

[livejournal.com profile] cottle_lovers [livejournal.com profile] cottle_lovers [livejournal.com profile] cottle_lovers

♥ ♥ ♥

PS. My note to LJ staff. Please, make &cottle; a new icon. Cigarette-shaped. Thnx.
nashirah: (crack [other])
Pewnego pięknego dnia doszłyśmy do wniosku, ja i [livejournal.com profile] saharaam, że polski język to jednak piękny jest.
A gwara - jeszcze piękniejsza. I trza ją propagować.
Jak myślicie, czym to zaowocowało?
A tak, próbkami pisania (w moim przypadku) fika po poznańsku.

Od samiuśkiego dryzdu Sammy buł jakowyś opipiały. )

I jak się podobało? :DDD
nashirah: (crack [other])
Mam małą prośbę. Oto fragment rozmowy z zarysem fabularnym poważnego fanfika.


Dean i jego Impala )

Pszę państwa.


KTO MI TO NAPISZE? :DDD
Koniecznie, jako tytuł: "Lady speed stick"

Proszę się zgłaszać w komentarzach. Srsly.
nashirah: (dean hip porn [spn])
Dudes. Watch "Devour". Like, NOW. Give you reasons? OK.

warning: it kills, so prepare to die.

And then she pinned him to the chair and totally... )
nashirah: (crack [other])
Wyrywyki z gg. Jak wszyscy, to wszyscy.

widzę świeczkę na końcu tunelu )

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios