nashirah: (they know [j2])
Sorry for spamming BUT.

"In my time of dying" Jared's, Jensen's and Kim's comments?

Priceless.

I'm laughing my ass off. STILL. *watches*

(it's not an exact quote, it was something like this)

Jared: So basically, Jeffrey Dean Morgan was in this bed all they long.
Jensen: Much like the other show they were shooting last year...
Jared: Yeah... forgot the name...
Kim: *ev00l laugh* JDM is making a fortune dying on TV.
J2: Yeah. *laugh*

HOW MUCH I LOVE MY FANDOM?
nashirah: (Default)
Polski Prison Break, czyli szaleństwo w komentarzach.

Zebrała [livejournal.com profile] nashirah
Autorzy: [livejournal.com profile] mlekopijca, [livejournal.com profile] kubis, [livejournal.com profile] novin_ha, [livejournal.com profile] akzseinga

Mamy tu Scofielda w spódnicy )

Uprasza się o kontynuację. Toż to piękne jest. KOCHAM WAS. Czy misja się powiedzie? Czy znajdzie się ktoś, kto zagnie polskie fandomowiczki? XD

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios