nashirah: (Default)
[personal profile] nashirah
Poszłam dzisiaj pod most. Robić foty. :D


Rzeka Clyde i mosty i obrzeża. XD


Nie wiem czemu, ale lubię te fotę.

Z innej beczki:


Sklep odzieżowy, wystawa ze wszystkich stron obstawiona starymi maszynami do szycia.


Panowie grający na deptaku na Buchanan Street. ;D
I widok na Renfield Street skąd wsiadam w autobus i wracam do domu. ^^

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios